Polub nas na Facebooku
Znajdź nas na LinkedIn
19 Lis

VII RUNDA – NABÓR W RAMACH PROJEKTU E-PIONIER

W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 19 LISTOPADA 2018 URUCHOMIONY ZOSTAŁ PROCES WYBORU ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W RAMACH PROJEKTU: „EDULAB – UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI AKCELERATOR NOWYCH TECHNOLOGII DZIAŁAJĄCY W SEKTORZE NAUKI, TJ. UCZELNI WYŻSZYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ PRYWATNYCH OŚRODKÓW B+R”.

Zapytanie ofertowe edulab-05-11-2018 W ramach Projektu Zespoły Interdyscyplinarne (KODY CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, 72200000-7 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania, 72210000-0 - Usługi programowania pakietów oprogramowania, 72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego, 72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego) będą opracowywać rozwiązania technologiczne (MVP) dotyczące wyzwań dostępnych na stronie Akceleratora https://edulab.io/#challanges sekcja „WYZWANIA ŚWIATA NAUKI”. Potrzeby/Wyzwania pochodzą z sektora edukacji, tj. uczelni wyższych, parków naukowo-technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R. Na zgłoszenia ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH  czekamy do 31 grudnia 2018 r. Zgłoszenie jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez uzupełnienie Karty Pomysłu i przesłanie jej na adres aplikuj@edulab.io. Karty Pomysłów zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru. EduLab to projekt realizowany zgodnie z Regulaminem konkursu nr 1 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”, wnioskiem o dofinansowanie  nr WG-POPC.03.03.00-00-0014/16 z dnia 15 września 2016 r., umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr WG-POPC.03.03.00-00-0014/16-00 z dnia 8 lutego 2017 oraz regulaminem projektu “EDULAB – uczelnia przyszłości akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz prywatnych ośrodków b+r” Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!