Polub nas na Facebooku
Znajdź nas na LinkedIn

MASZ POMYSŁ NA BIZNES?

Rozwiń go z eduLAB. Weź udział w IV rundzie akceleracji.

O Nas

  • AKCELERATOR DZIAŁAJĄCY W OBSZARZE EDTECH
  • DOŚWIADCZENIE W TWORZENIU PRODUKTÓW IT
  • WIEDZA W ZAKRESIE AKCELERACJI PROJEKTÓW START-UP
  • RELACJE W ŚWIECIE NAUKI I BIZNESU
  • DZIAŁANIA 3.3 E-PIONIER W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA - I MIEJSCE W KONKURSIE E-PIONIER

Dowiedz się więcej o EduLab

560

Innowatorów

30

zespołów eduLAB Academy

1 MLN

Złotych maksymalnego wsparcia dla najlepszych zespołów!

13

MVP

6+

Rund akceleracji

Czym jest edtech?

edTech to rewolucja w świecie nauki obejmująca wszystkie obszary działań – od wykorzystania infrastruktury placówek, oprogramowania, IoT, przez innowacyjny przekaz informacji i nowe sposoby komunikacji, aż po całe platformy internetowe oraz aplikacje mobilne, wykorzystujące zasady gier komputerowych i techniki wirtualnej rzeczywistości (VR, AR).

Potencjał edTech w Polsce

Potencjał rynku edTech

Kogo szukamy?

Ludzi zaangażowanych, którzy chcą zmieniać świat nauki i wpływać na jej kształt.

Wizjonerów
Pomysłodawców
Innowatorów

eduLAB daje możliwość rozpoczęcia kariery i wspiera jej rozwój aż do założenia własnej spółki.

Nie ważne, czy jesteś samotnym wilkiem, czy też masz swój team, potrafisz programować lub nie - jeśli masz ciekawy pomysł na rozwiązanie edTech, szukamy właśnie Ciebie.

Staniemy się Twoim partnerem i pomożemy Ci rozwinąć skrzydła.

Co robimy?

Definiujemy potrzeby Świata Nauki
Współpracujemy z uczelniami, ośrodkami B+R i biznesem – określamy potrzeby wymagające rozwiązania.
Identyfikujemy innowacyjne pomysły
Organizujemy wydarzenia i zbieramy najlepsze pomysły w odpowiedzi na wskazane potrzeby.
Akcelerujemy
Zapewniamy mentoring technologiczny i biznesowy zespołom interdyscyplinarnym.
Rozwijamy i wspieramy
Pomagamy na każdym etapie prac, we wszystkich niezbędnych obszarach.
Napędzamy Twój biznes
Gwarantujemy komercjalizację rozwiązania. Zakładamy spółkę. Pomagamy w prowadzeniu biznesu.

Masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie naszych wyzwań?

Wykorzystaj swoją szansę na akcelerację!

Zgłoś nam swój pomysł!

Zgłoś

Pobierz formularz zgłoszenia pomysłu
Pobierz regulamin
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osoby biorącej udział w naborze do Zespołu Interdyscyplinarnego

Masz pomysł na startup?

A może masz wątpliwości czy Twoje rozwiązanie jest edTECHowe?

Skontaktuj się z nami!

Przedstaw nam pomysł a my pomożemy Ci zamienić go we własny biznes


Naszym priorytetem jest ochrona własności intelektualnej!
Pozostajesz właścicielem swojego pomysłu na zawsze!

Jak działamy?

Sprzedaż

Pierwszy klient
Wsparcie na poziomie SPV
Rozwój DUAL - USE

Finansowanie

SEED Funding
Follow on funding
Wynagrodzenia zespołu

Infrastruktura

Wyposażone stanowiska pracy
Oprogramowanie i licencje
Przestrzeń relaksacyjna

Mentoring Biznesowy

Guru biznesu
Praktycy rynkowi
Strategie biznesowe

Networking

Eventy
Market challenge
Demo days

Mentoring Techniczny

Metodyka prowadzenia projektu i struktura zespołu
Architektura rozwiązania MVP
Szkolenia i bieżące wsparcie technologiczne

Wyzwania Świata Nauki

eduLAB wspólnie z wybranymi uczelniami, parkami technologicznymi oraz fundacjami i ośrodkami badawczymi, w ramach zdiagnozowanego portfela potrzeb, audytów ośrodków naukowych, a także analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju sektora edTech w Polsce, określił następujące obszary wyzwań/problemów:

Obszary

Monetyzacja, komercyjne udostępnianie przestrzeni i wyposażenia (np. naukowe, sportowe), optymalizacja kosztów utrzymania.
Wirtualizacja, agregacja, efektywne wykorzystanie, modernizacja, udostępnianie, chmura obliczeniowa.
Placówka student, placówka placówka, student student, kadra naukowa, nowe sposoby komunikacji, grupy tematyczne.
Procesy administracyjne i rekrutacyjne, planowanie zajęć (przestrzeń, sale, wyposażenie, wykładowcy).
Dostosowanie do potrzeb rynkowych, wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu.

Akceleracje

EL/1/2017 - NIESATYSFAKCJONUJĄCE WYKORZYSTANIE I KOMERCJALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ, BADAWCZO-ROZWOJOWEJ UCZELNI, PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH INSTYTUCJI NAUKOWYCH.
Brak informacji o posiadanej infrastrukturze Uczelni Wyższych oraz potrzebach Biznesu
EL/2/2017 - BRAK WIEDZY O PROWADZONYCH NA UCZELNIACH BADANIACH I ZESPOŁACH BADAWCZYCH.
Nieefektywna współpraca pomiędzy Pracownikami Naukowymi z różnych ośrodków Uczelni Wyższych czy Parków Naukowo Technologicznych. Brak scentralizowanego miejsca nt. prowadzonych badań dostępnych dla Biznesu
EL/3/2017 - OGRANICZENIA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM (E-LEARNING) I TWORZENIU TREŚCI MULTIMEDIALNYCH.
EL/4/2017 - OGRANICZONE ZARZĄDZANIE, MONETYZACJA ORAZ PROMOCJA W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Brak kompleksowego podejścia do udostępnienia publikacji lub fragmentów w postaci cyfrowej.
EL/5/2017 - BRAK WSPÓŁPRACY PRZY KOMERCYJNYCH PROJEKTACH POMIĘDZY BIZNESEM A UCZELNIAMI WYŻSZYMI.
Studenci oraz Pracownicy Naukowi w małej liczbie realizują projekty spełniające zapotrzebowania rynkowe.
EL/6/2017 - WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO Z BIZNESEM W ZAKRESIE PRAC B+R JAK RÓWNIEŻ STAŻY, PRAKTYK CZY REKRUTACJI POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW.
Brak narzędzia łączącego w prosty sposób Środowisko Akademickie i Biznes
EL/7/2017 - POTRZEBA POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ DOSTARCZENIE NOWYCH METOD NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
W dzisiejszej sytuacji, forma zajęć dydaktycznych nie przynosi zakładanych efektów oraz nie potrafi przywiązać dłuższej koncentracji studentów. Forma zajęć powinna być dostosowana do potrzeb rynkowych, biznesu oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
EL/8/2017 - BRAK ZASTOSOWAŃ WYSOKICH TECHNOLOGII W ŚWIECIE UCZELNI WYŻSZYCH
Dzisiejsze technologie takie jak „Augmented Reality”, „Virtual reality”, „Artificial intelligence” lub IOT wearables nie są wykorzystywane w systemach i narzędziach świata nauki. Uniwersytety Medyczne lub inne Uczelnie mające wpływ na rozwój różnych gałęzi przemysłu potrzebują więcej rozwiązań wykorzystujących potencjał tych technologii.
EL/9/2017 - BRAK MIEJSCA DO WYMIANY WIEDZY EKSPERCKIEJ POMIĘDZY ŚWIATEM NAUKI, BIZNESU ORAZ ADMINISTRACJI
Dzisiejsze rozwiązania nie pozwalają na proste i szybkie wyszukiwanie oraz angażowanie ekspertów z Uczeni w projektach biznesowych. Często firmy poszukują unikalnych kompetencji, które posiadają pracownicy naukowi, w celu angażowania ich w projekty komercyjne.
EL/10/2017 - NIESATYSFAKCJONUJĄCE WYKORZYSTANIE I KOMERCJALIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNOLOGICZNEJ, BADAWCZO-ROZWOJOWEJ UCZELNI, PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH INSTYTUCJI NAUKOWYCH
Dzisiejsze Uczelnie posiadają duże unikalne zasoby, które często nie są w pełni wykorzystywane, np. mikroskopy, serwery, prace badawczo naukowe itp.
EL/11/2017 - BRAK SYSTEMU DO BADAŃ ZACHOWAŃ BEHAWIORALNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH UCZELNI PRZYRODNICZYCH W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
System pozwoliłby na kształcenie studentów wydziałów nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej w celu monitorowania porodu u bydła mleczne oraz podniesienia kwalifikacji studentów w tym zakresie.
EL/12/2017 - BRAK INFORMACJI NA TEMAT ROZWOJU ORAZ AKTYWNOŚCI STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
Nie istnieje żadna metoda, która analizowałaby postępy oraz aktywności dodatkowe aktualnie uczących się studentów. Dodatkowo Uczelnie nie są w stanie śledzić losu swoich absolwentów a sektor przedsiębiorstw wydaje ogromne wydatkowanie na poszukiwanie potencjalnych pracowników.
EL/13/2017 - BRAK SCENTRALIZOWANEJ PLATFORMY WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY UCZELNIAMI A BIZNESEM
Brak miejsca, gdzie Uczelnie mogłyby otrzymywać pożyteczne informacje od biznesu celem rozumienia potrzeb rynkowych oraz analizy istniejącej sytuacji, technologii, procesów, struktur biznesowych itp.
EL/14/2017 - OGRANICZONE ZARZĄDZANIE, MONETYZACJA ORAZ PROMOCJA W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Brak kompleksowego podejścia do udostępnienia publikacji lub fragmentów w postaci cyfrowej.
EL/15/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO WSPARCIA STUDENTÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY
W dzisiejszych czasach, gdy nowym trendem obranym jest rynek pracownika, brakuje narzędzi, które pozwalałyby wspierać studentów w planowaniu odpowiednich ścieżek kariery oraz badać ich losy.
EL/16/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.
EL/17/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/1/2018 - POTRZEBA POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ DOSTARCZENIE NOWYCH METOD NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
W dzisiejszej sytuacji, forma zajęć dydaktycznych nie przynosi zakładanych efektów oraz nie potrafi przywiązać dłuższej koncentracji studentów. Forma zajęć powinna być dostosowana do potrzeb rynkowych, biznesu oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
EL/2/2018 - BRAK SYSTEMU DO BADAŃ ZACHOWAŃ BEHAWIORALNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH UCZELNI PRZYRODNICZYCH W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
System pozwoliłby na kształcenie studentów wydziałów nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej w celu monitorowania porodu u bydła mleczne oraz podniesienia kwalifikacji studentów w tym zakresie.
EL/3/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO WSPARCIA STUDENTÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY
W dzisiejszych czasach, gdy nowym trendem obranym jest rynek pracownika, brakuje narzędzi, które pozwalałyby wspierać studentów w planowaniu odpowiednich ścieżek kariery oraz badać ich losy.
EL/4/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.
EL/5/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/6/2018 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA TWORZENIA NOWYCH DZIEŁ KULTUROWYCH I SZTUKI NA UCZELNIACH ARTYSTYCZNO-HUMANISTYCZNYCH
W świecie nowych technologii brakuje rozwiązań tworzących lub wspierających proces kreatywnego tworzenia nowych dzieł artystycznych.
EL/7/2018 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA PROCESU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SPORTOWYMI PRZYNALEŻNYMI DO UCZELNI WYŻSZYCH
Co raz większy popyt na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu powoduje problemy z organizacją jednostek sportowych. Nowe technologie pozwoliłyby na wsparcie tych obszarów związanych ze sportem akademickim.
EL/8/2018 - BRAK NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PROCES TWORZENIA NOWYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Proces dydaktyki potrzebuje narzędzi analizujące ogromne ilości danych (Big Data), które w sposób ciągły i na bieżąco informowałyby odpowiednie osoby o trendach oraz potrzebach studentów wynikających z zapotrzebowania rynkowego oraz nowo-powstałych preferencji młodych osób.
EL/9/2018 - BRAK ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TWORZENIU NOWYCH METODYK I ALGORYTMÓW WSPIERAJĄCYCH EKONOMIĘ GOSPODARCZĄ WŚRÓD UCZELNI WYŻSZYCH
Wdrażanie nowych technologii ma ogromny wpływ na kształtowanie nowoczesnej gospodarki, która dalej kreowana jest poprzez przestarzałe modele społeczne oraz behawiorystyczne (digitalizacja, kryptowaluty, etc). Świat potrzebuje zastosowania nowych technologii, które w inteligentny sposób pomagały by kreować nowe aparaty ekonomiczne i polityczne.
EL/10/2018 - NISKA PRZYSWAJALNOŚĆ WIEDZY Z OBSZARU NAUKI O PROGRAMOWANIU WŚRÓD NAUCZYCIELI INFORMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPOSTAWOWYCH, KTÓRZY SWOJĄ WIEDZĘ O INFORMATYCE ZDOBYWALI NA KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH
Nowa podstawa programowa z informatyki wprowadza wymóg nauczania umiejętności programowania. Dla nauczycieli nie pracujących wcześniej z maturzystami jest to nowość i ogromne wyzwanie. Przeszkolenie w postaci kursów dokształcających nie obejmowało tego materiału, nie przygotowywało również do jego przyswojenia. Potrzebne jest narzędzie uzupełnione o metodykę, które w sposób przyswajalny, łatwy, pozwoli nauczać o programowaniu przez osoby, które nie muszą mieć głębokiej wiedzy na ten temat.
EL/1/2017 - NISKA PRZYSWAJALNOŚĆ WIEDZY Z OBSZARU NAUKI O PROGRAMOWANIU WŚRÓD NAUCZYCIELI INFORMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPOSTAWOWYCH, KTÓRZY SWOJĄ WIEDZĘ O INFORMATYCE ZDOBYWALI NA KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH
Nowa podstawa programowa z informatyki wprowadza wymóg nauczania umiejętności programowania. Dla nauczycieli nie pracujących wcześniej z maturzystami jest to nowość i ogromne wyzwanie. Przeszkolenie w postaci kursów dokształcających nie obejmowało tego materiału, nie przygotowywało również do jego przyswojenia. Potrzebne jest narzędzie uzupełnione o metodykę, które w sposób przyswajalny, łatwy, pozwoli nauczać o programowaniu przez osoby, które nie muszą mieć głębokiej wiedzy na ten temat.
EL/2/2017 - BRAK SYSTEMU, KTÓRY POZWOLIŁBY LEPIEJ ZARZĄDZAĆ KONTAKTAMI POZYSKANYMI ZA GRANICĄ OD KANDYDATÓW NA STUDIA, AGENTÓW, PARTNERÓW I INNYCH.
Brak systemu, który pozwoliłby lepiej zarządzać kontaktami pozyskanymi za granicą od kandydatów na studia, agentów, partnerów i innych.
EL/3/2017 - POTRZEBA POZYSKIWANIA PRAKTYCZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W CELU USPRAWNIENIA PROCESU DYDAKTYKI
Nauczyciele akademiccy nie posiadają przykładów, metodyk oraz materiałów na zajęcia, które usprawniłyby przygotowywanie grup zajęciowych.
EL/4/2017 - POTRZEBA POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ DOSTARCZENIE NOWYCH METOD NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
W dzisiejszej sytuacji, forma zajęć dydaktycznych nie przynosi zakładanych efektów oraz nie potrafi przywiązać dłuższej koncentracji studentów. Forma zajęć powinna być dostosowana do potrzeb rynkowych, biznesu oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
EL/5/2017 - BRAK SYSTEMU DO BADAŃ ZACHOWAŃ BEHAWIORALNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH UCZELNI PRZYRODNICZYCH W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
System pozwoliłby na kształcenie studentów wydziałów nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej w celu monitorowania porodu u bydła mleczne oraz podniesienia kwalifikacji studentów w tym zakresie.
EL/6/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO WSPARCIA STUDENTÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY
W dzisiejszych czasach, gdy nowym trendem obranym jest rynek pracownika, brakuje narzędzi, które pozwalałyby wspierać studentów w planowaniu odpowiednich ścieżek kariery oraz badać ich losy.
EL/7/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.
EL/8/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/9/2017 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA TWORZENIA NOWYCH DZIEŁ KULTUROWYCH I SZTUKI NA UCZELNIACH ARTYSTYCZNO-HUMANISTYCZNYCH
W świecie nowych technologii brakuje rozwiązań tworzących lub wspierających proces kreatywnego tworzenia nowych dzieł artystycznych.
EL/10/2017 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA PROCESU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SPORTOWYMI PRZYNALEŻNYMI DO UCZELNI WYŻSZYCH
Coraz większy popyt na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu powoduje problemy z organizacją jednostek sportowych. Nowe technologie pozwoliłyby na wsparcie tych obszarów związanych ze sportem akademickim.
EL/11/2017 - BRAK NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PROCES TWORZENIA NOWYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Proces dydaktyki potrzebuje narzędzi analizujące ogromne ilości danych (Big Data), które w sposób ciągły i na bieżąco informowałyby odpowiednie osoby o trendach oraz potrzebach studentów wynikających z zapotrzebowania rynkowego oraz nowo-powstałych preferencji młodych osób.
EL/12/2017 - BRAK ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TWORZENIU NOWYCH METODYK I ALGORYTMÓW WSPIERAJĄCYCH EKONOMIĘ GOSPODARCZĄ WŚRÓD UCZELNI WYŻSZYCH
Wdrażanie nowych technologii ma ogromny wpływ na kształtowanie nowoczesnej gospodarki, która dalej kreowana jest poprzez przestarzałe modele społeczne oraz behawiorystyczne (digitalizacja, kryptowaluty, etc). Świat potrzebuje zastosowania nowych technologii, które w inteligentny sposób pomagały by kreować nowe aparaty ekonomiczne i polityczne.
EL/1/2018 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA PROCESU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SPORTOWYMI PRZYNALEŻNYMI DO UCZELNI WYŻSZYCH
Coraz większy popyt na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu powoduje problemy z organizacją jednostek sportowych. Nowe technologie pozwoliłyby na wsparcie tych obszarów związanych ze sportem akademickim.
EL/2/2018 - BRAK SYSTEMU, KTÓRY POZWOLIŁBY LEPIEJ ZARZĄDZAĆ KONTAKTAMI POZYSKANYMI ZA GRANICĄ OD KANDYDATÓW NA STUDIA, AGENTÓW, PARTNERÓW I INNYCH.
Brak systemu, który pozwoliłby lepiej zarządzać kontaktami pozyskanymi za granicą od kandydatów na studia, agentów, partnerów i innych.
EL/3/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO WSPARCIA STUDENTÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY
W dzisiejszych czasach, gdy nowym trendem obranym jest rynek pracownika, brakuje narzędzi, które pozwalałyby wspierać studentów w planowaniu odpowiednich ścieżek kariery oraz badać ich losy.
EL/4/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.
EL/5/2018 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/6/2018 - NISKA PRZYSWAJALNOŚĆ WIEDZY Z OBSZARU NAUKI O PROGRAMOWANIU WŚRÓD NAUCZYCIELI INFORMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPOSTAWOWYCH, KTÓRZY SWOJĄ WIEDZĘ O INFORMATYCE ZDOBYWALI NA KURSACH DOKSZTAŁCAJĄCYCH
Nowa podstawa programowa z informatyki wprowadza wymóg nauczania umiejętności programowania. Dla nauczycieli nie pracujących wcześniej z maturzystami jest to nowość i ogromne wyzwanie. Przeszkolenie w postaci kursów dokształcających nie obejmowało tego materiału, nie przygotowywało również do jego przyswojenia. Potrzebne jest narzędzie uzupełnione o metodykę, które w sposób przyswajalny, łatwy, pozwoli nauczać o programowaniu przez osoby, które nie muszą mieć głębokiej wiedzy na ten temat.
EL/7/2018 - POTRZEBA POZYSKIWANIA PRAKTYCZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W CELU USPRAWNIENIA PROCESU DYDAKTYKI
Nauczyciele akademiccy nie posiadają przykładów, metodyk oraz materiałów na zajęcia, które usprawniłyby przygotowywanie grup zajęciowych.
EL/8/2018 - POTRZEBA POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POPRZEZ DOSTARCZENIE NOWYCH METOD NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
W dzisiejszej sytuacji, forma zajęć dydaktycznych nie przynosi zakładanych efektów oraz nie potrafi przywiązać dłuższej koncentracji studentów. Forma zajęć powinna być dostosowana do potrzeb rynkowych, biznesu oraz sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.
EL/9/2018 - BRAK SYSTEMU DO BADAŃ ZACHOWAŃ BEHAWIORALNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH UCZELNI PRZYRODNICZYCH W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM
System pozwoliłby na kształcenie studentów wydziałów nauk o zwierzętach i medycyny weterynaryjnej w celu monitorowania porodu u bydła mleczne oraz podniesienia kwalifikacji studentów w tym zakresie.
EL/10/2018 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA TWORZENIA NOWYCH DZIEŁ KULTUROWYCH I SZTUKI NA UCZELNIACH ARTYSTYCZNO-HUMANISTYCZNYCH
W świecie nowych technologii brakuje rozwiązań tworzących lub wspierających proces kreatywnego tworzenia nowych dzieł artystycznych.
EL/11/2018 - BRAK NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PROCES TWORZENIA NOWYCH KIERUNKÓW STUDIÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Proces dydaktyki potrzebuje narzędzi analizujące ogromne ilości danych (Big Data), które w sposób ciągły i na bieżąco informowałyby odpowiednie osoby o trendach oraz potrzebach studentów wynikających z zapotrzebowania rynkowego oraz nowo-powstałych preferencji młodych osób.
EL/12/2018 - BRAK ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TWORZENIU NOWYCH METODYK I ALGORYTMÓW WSPIERAJĄCYCH EKONOMIĘ GOSPODARCZĄ WŚRÓD UCZELNI WYŻSZYCH
Wdrażanie nowych technologii ma ogromny wpływ na kształtowanie nowoczesnej gospodarki, która dalej kreowana jest poprzez przestarzałe modele społeczne oraz behawiorystyczne (digitalizacja, kryptowaluty, etc). Świat potrzebuje zastosowania nowych technologii, które w inteligentny sposób pomagały by kreować nowe aparaty ekonomiczne i polityczne.
EL/25/2017 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA PROCESU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SPORTOWYMI PRZYNALEŻNYMI DO UCZELNI WYŻSZYCH
Coraz większy popyt na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu powoduje problemy z organizacją jednostek sportowych. Nowe technologie pozwoliłyby na wsparcie tych obszarów związanych ze sportem akademickim.
EL/26/2017 - BRAK SYSTEMU, KTÓRY POZWOLIŁBY LEPIEJ ZARZĄDZAĆ KONTAKTAMI POZYSKANYMI ZA GRANICĄ OD KANDYDATÓW NA STUDIA, AGENTÓW, PARTNERÓW I INNYCH.
Brak systemu, który pozwoliłby lepiej zarządzać kontaktami pozyskanymi za granicą od kandydatów na studia, agentów, partnerów i innych.
EL/27/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO WSPARCIA STUDENTÓW W PLANOWANIU ŚCIEŻKI KARIERY
W dzisiejszych czasach, gdy nowym trendem obranym jest rynek pracownika, brakuje narzędzi, które pozwalałyby wspierać studentów w planowaniu odpowiednich ścieżek kariery oraz badać ich losy.
EL/28/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.
EL/29/2017 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/1/0 - BRAK WYKORZYSTANIA NOWYCH TECHNOLOGII DO WSPARCIA PROCESU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI SPORTOWYMI PRZYNALEŻNYMI DO UCZELNI WYŻSZYCH
Coraz większy popyt na zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu powoduje problemy z organizacją jednostek sportowych. Nowe technologie pozwoliłyby na wsparcie tych obszarów związanych ze sportem akademickim.
EL/2/0 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESU ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM UCZELNI WYŻSZEJ
Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi w strukturze Uczelni Wyższych jest niezwykle istotne oraz trudne. System miałby za zadanie ułatwić proces administracji oraz organizacji zadań.
EL/3/0 - BRAK SYSTEMU, KTÓRY POZWOLIŁBY LEPIEJ ZARZĄDZAĆ KONTAKTAMI POZYSKANYMI ZA GRANICĄ OD KANDYDATÓW NA STUDIA, AGENTÓW, PARTNERÓW I INNYCH.
Brak systemu, który pozwoliłby lepiej zarządzać kontaktami pozyskanymi za granicą od kandydatów na studia, agentów, partnerów i innych.
EL/4/0 - BRAK SKUTECZNYCH NARZĘDZI/ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DO STWORZENIA KANAŁU PRZEPŁYWU INFORMACJI MIEDZY BIZNESEM A NAUKOWCAMI
Istnieje silna potrzeba na zaktywizowanie Uczelni Wyższych w ekosystemie usług prywatnych. Wobec tego, biznes oczekuje nowego sposobu komunikacji ze światem nauki.

ZAUWAŻYŁEŚ PROBLEM,

KTÓRY WYMAGA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA?

ZGŁOŚ NAM GO!

RZUĆ NAM WYZWANIE!

Zgłoś

Pobierz formularz zgłoszenia potrzeby

Patronaty
Partnerzy strategiczni
Partnerzy technologiczni
Patroni medialni

Acceleration Spaces

eduLAB Sp. z o.o.


ul. Postępu 14B
02-676 Warszawa

eduLAB Sp. z o.o.


ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

Kontakt

Siedziba

eduLAB Sp. z o.o.
ul. Postępu 14b
02-676 Warszawa

NIP: 5213759585
KRS: 0000652777

+48 665 12 10 12

Współpraca

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższego adresu:

wspolpraca@edulab.io

Media i promocja

Wszelkie pytania dotyczące materiałów informacyjnych, publikacji w mediach oraz promocji prosimy kierować na adres:

pr@edulab.io