Najnowsze

Startupy – źródło innowacji

Współcześnie już chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świata bez innowacji. Przełomowy produkt lub usługa, poszukiwanie nowych, lepszych sposobów aplikowania już istniejących rozwiązań czy technologii było i będzie kluczem do sukcesu dla startup 'ie.

Duże przedsiębiorstwa poprzez działy B+R, współpracę z uczelniami oraz parkami technologicznymi dostarczają wiele innowacji. Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, pozyskiwaniem talentów, budowaniem potrzebnej infrastruktury, które jednak nie zawsze przesądzają o sukcesie w poszukiwaniu przełomowego pomysłu. W ostatnich latach coraz więcej firm spogląda w stronę startup ’ów jako alternatywnego źródła innowacji. Młode, szybko rozwijające się firmy posiadające nowoczesny pomysł, produkt czy usługę z każdym rokiem wnoszą do biznesu coraz więcej.

Pomysł na startup i umiejętności

Myśląc o startup ’ie, wielu z nas wyobraża sobie grupę młodych osób startujących nowe przedsięwzięcie w garażu. Te czasy jednak już dawno minęły. Współcześni startupowcy to osoby nie tylko z dobrym pomysłem na biznes, ale również z umiejętnościami zarządczymi, doświadczeniem i wizją rozwoju. Dodatkowo dysponują narzędziami pozwalającymi im pozyskać z rynku to, czego brakuje im na aktualnym etapie rozwoju, zaczynając od kompetencji i na finansowaniu kończąc.

 

Rynek startupów w Polsce rozwija się więc bardzo dynamicznie – świadczy o tym duża liczba inkubatorów i akceleratorów oraz obecność zagranicznych liderów, którzy coraz częściej lokują swoje inicjatywy w Polsce. Międzynarodowy sukces komercyjny odnoszą głównie startupy z obszaru ICT – niezależnie od sektora, w którym operują. Na wyróżnienie zasługuje również gaming, który w Polsce rozwija się wyjątkowo dobrze. Nasz rynek oferuje sporą liczbę funduszy inwestycyjnych głównie Early Stage, ale wciąż brakuje ich w kolejnych rundach.

Wiara w sukces to podstawa

Poza dostępnością kapitału o rozwoju startupu decydują inne, ściśle określone zasoby. Wiara zespołu w sukces pomysłu to podstawa, która wspierana kreatywnością i przedsiębiorczością, jest gwarancją ich wzrostu. Dodatkowo o ich sukcesie decyduje silny lider, często pomysłodawca startupu, który istotnie wpływa na jego rozwój m.in. poprzez sprawny „drive” oraz umiejętność szybkiego podejmowania kluczowych decyzji. Przewagą startupów jest nie tylko bycie agile, ale również relatywnie małe konsekwencje niepowodzenia, które pozwalają, na podejmowanie ryzyka tam, gdzie dojrzałe przedsiębiorstwo tego nie zrobi.

 

Powstaje pytanie – dlaczego, mając to wszystko, tylko znikomy procent startupów odnosi sukces. Powodów może być kilka. Może nimi być np. brak zrozumienia potrzeb klientów. Zbyt mała charyzma i nieumiejętność przekonania do swojej wizji, co często wiąże się z brakiem umiejętności sprzedażowych, to kolejne przyczyny niepowodzeń. Dodatkowo nie tylko brak niewystarczających środków, ale również zbyt słabe umiejętności zarządcze w miarę wzrostu biznesu mogą decydować o „być albo nie być” najlepszych startupów. Dodatkowo networking i stabilne finansowanie podnoszą szanse na sukces.

Wartością dodaną może okazać się Współpraca z firmą otwartą na innowacje.