Najnowsze

Cyfrowa transformacja edukacji. eduLAB wspiera sektor oświaty.

W maju rozpoczęliśmy drugą edycję akceleracji w ramach programu eduLAB 2.0 – Edukacja Przyszłości. Tym razem skupiamy się na identyfikowaniu wyzwań sektora oświaty i poszukiwaniu odpowiedzi na nie w środowisku startupowym, wśród programistów, innowatorów i pasjonatów technologii. Najlepiej ocenione pomysły mają szansę na akcelerację, a ich autorzy na pełne wsparcie akceleratora w tworzeniu własnego biznesu. Projekt zakłada powstanie minimum 7 startupów, które łącznie otrzymają blisko 10 mln zł wsparcia na rozwój. 7,5 mln złotych stanowią środki z funduszu NCBiR, a ponad 1,5 mln zł przekaże Grupa Euvic.

 

EduLAB 2.0 – Edukacja Przyszłości to druga edycja programu skoncentrowanego na potrzebach i wyzwaniach współczesnego świata edukacji i nauki. W pierwszej edycji wspieraliśmy technologicznie ośrodki naukowe i uczelnie wyższe. Tegoroczna edycja koncentruje się na potrzebach sektora oświaty – szkół podstawowych i średnich, placówek edukacji specjalnej, przedszkoli i żłobków. Zgłoszenia wyzwań przyjmujemy i weryfikujemy w trybie ciągłym. Nasz zespół oferuje konsultacje w tym zakresie. W tym roku przewidujemy pięć rund naboru pomysłów.

Chcemy mieć swój wkład w cyfrową transformację polskiej edukacji – począwszy od wykorzystania infrastruktury placówek, przez tworzenie dedykowanego oprogramowania i wykorzystania najnowocześniejszych technologii w nauczaniu oraz zarządzaniu placówkami, po nowe sposoby komunikacji i całe platformy internetowe. Zgodnie z ideą e-Pioniera wspieramy ludzi, którzy mają pomysły i potencjał, aby przygotować najlepsze rozwiązania informatyczne oraz je skomercjalizować. Zakładamy, że w ciągu najbliższego roku zgłosi się do nas minimum 50 pomysłów na rozwiązania dla polskich szkół i przedszkoli – mówi Łukasz Czernecki, prezes zarządu eduLAB.

Co najmniej siedem ze zgłoszonych pomysłów będzie realizowanych w modelu zamówień przedkomercyjnych, a więc z udziałem danej placówki i zupełnie dla niej bezkosztowo. W ten sposób powstaną rozwiązania na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością skalowania na cały sektor oświaty i szerzej – w modelu dual use – na inne branże.

Od pomysłu do komercjalizacji

Inwestujemy w projekty edtech na wczesnym etapie rozwoju (preseed), digitalizujące świat szeroko pojętej edukacji. Działanie wg autorskiej metodyki pozwala na zidentyfikowanie aktualnych wyzwań oświaty oraz nabór odpowiadających na nie pomysłów, które mają szansę przekształcić się w pełnowartościowe i zaawansowane technologicznie rozwiązania usprawniające proces nauczania i funkcjonowanie placówek edukacyjnych.

Z puli zgłoszonych pomysłów wybieramy te, które najtrafniej odpowiadają na wybrane wyzwanie oświaty, zgłoszone i opublikowane w bazie konkurencyjności. Pierwszy krok to ocena potencjału biznesowego i technologicznego zgłoszonych pomysłów. 50 najlepszych wejdzie do fazy preakceleracji, w której będą walczyć o pozytywną ocenę komitetu inwestycyjnego i możliwość dalszego rozwoju. Aby sięgnąć po ponad 1 mln na rozwój startupu trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym – mieć dobry pomysł i determinację do pracy nad jego rozwojem. Kryteria oceny i wymagania są wysokie – mówi Sławomir Połukord, kierownik projektu eduLAB 2.0.

Wybrane projekty i zespoły je realizujące otrzymują pełne wsparcie akceleratora, zarówno technologiczne jak i biznesowe, na każdym etapie rozwoju produktu. Kluczowym momentem dla zespołu jest prezentacja inwestorska, czyli walka o dalsze finansowanie pracy nad rozwiązaniem.

 

Druga faza akceleracji to tworzenie i implementacja MVP (ang. Minimum Viable Product), czyli produktu we wczesnej fazie rozwoju. Akceleracja kończy się testami w instytucjach publicznych oraz planem wsparcia dalszego rozwoju i komercjalizacji. Ostatni etap to pozyskanie inwestorów, przygotowywanie dokumentacji i ekspansja rynkowa. Na każdym etapie startupy mają zapewnione wsparcie merytoryczne, operacyjne i finansowe. Efektem udanej akceleracji jest powstanie nowej spółki.

 

Zamierzamy powtórzyć sukces pierwszej edycji, opracowując technologiczne rozwiązania w oparciu o wyzwania i potrzeby zgłaszane przez jednostki publiczne i uczestników oświaty, które przyczynią się do cyfrowej transformacji tego sektora, a jednocześnie wpłyną na wzrost przedsiębiorczości i rozwój innowacji na rynku polskim.

 

Zapraszamy!